เอ็นไซม์ ไบโอ บำรุงดิน

990.00฿

เอ็นไซม์ ไบโอ สำหรับปรับปรุงและบำรุงดิน  เพิ่มการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุ เพิ่มจุลทรีย์ในดิน เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมธาตุอาหารของพืช

รายละเอียดเพิ่มเติม

เอ็นไซม์-ไบโอ สำหรับปรับปรุงบำรุงดิน

เพิ่มการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุ เพิ่มจุลินทรีย์ในดิน

เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมธาตุอาหารของพืช

ในปัจจุบัน พบว่าสภาพแวดล้อมมีการแปรปรวนอย่างรุนแรงมากขึ้น เช่น สภาพแห้งแล้งจัด สภาวะน้ําท่วม ประกอบกับผลของเกษตรกรรมที่เน้นการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างผิดวิธีมานาน ทําให้ดินมีสภาพเสื่อมโทรม และพืชขาดความสมดุล ส่งผลให้ผลผลิตการเกษตรตกต่ํา เกษตรกรจึงต้องแบกภาระหนี้มากมายด้วยต้นทุนทางเกษตรที่สูงขึ้น

ปัจจัยที่มีส่วนสําคัญที่สุด สําหรับการเจริญเติบโตของพืช ได้แก่ แร่ธาตุในดิน น้ํา อากาศ แสงอาทิตย์ และพันธุ์พืช จะ เห็นได้ว่าพืชต้องใช้ปัจจัยสิ่งแวดล้อมมากถึง 70% ซึ่งเป็นปัจจัยที่ควบคุมได้ยาก ในขณะที่เกษตรกร ส่วนใหญ่ยังคงลงทุน ค่าใช้จ่ายค่าปุ๋ยชนิดต่างๆ จํานวนมาก เพื่อเพิ่มแร่ธาตุในดิน และเร่งให้พืชเจริญเติบโต หวังเพิ่มผลผลิตมากขึ้น ทั้งๆที่แร่ธาตุ ในดินเป็นปัจจัยของการเจริญเติบโตของพืชแค่ 10-15 % เท่านั้น

ผลผลิตงอกงาม เมื่อใช้ ไชโย

ปุ๋ยอินทรีย์ที่ขายในท้องตลาด ยังคงเป็นรูปแบบ ฮิวมัส โมเลกุลใหญ่ ปลดปล่อยสารอาหารได้ช้า แต่ก็มีจุดประสงค์ที่สําคัญ คือ ช่วยปรับหน้าดินที่เสื่อมโทรมจากการใช้ปุ๋ยเคมี หรือดินแข็งดักดานให้โปร่งร่วนซุย มีอากาศเข้าแทรกในเนื้อดิน ทําให้ การระบายน้ําได้ดีเช่นกัน อีกทั้งจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตในดินมีการเจริญเติบโต เอื้อต่อการขยายตัวแตกกอของรากพืชด้วย แต่ ปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้ในท้องตลาดปัจจุบันมีหลายระดับ หลายมาตรฐาน ทําให้ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ยังคงสิ้นเปลือง อีกทั้งที่มีมักเป็น กระสอบขนาดใหญ่ หนัก ไม่สะดวกต่อการใช้งาน

พิเศษมากๆ 990 บาท แถมส่งฟรี

ใช้เอ็นไซม์ ไบโอ สำหรับปรับปรุงและบำรุงดิน  มีประโยชน์อย่างไร

ทำให้พืชเจริญเติบโตงอกงามได้ผลดีเยี่ยม
ปรับหน้าดินให้สมบูรณ์ พร้อมเพิ่มแร่ธาตุอาหารที่พืชนำไปใช้ได้

มีความสะดวกในการใช้งาน
ลดค่าใช้จ่ายต่อไร่

ไชโย(Chaiyo)เป็นนวัตกรรมการปรับปรุงช่วยบำรุงดินจากสารสกัดเข้มข้นจากสารธรรมชาติหลายชนิด เช่นสาหร่ายทะเล ฮิวมัส แร่ภูเขาไฟ กรดอะมิโนจากยีสต์สกัด ผสานด้วยเอ็นไซม์จุลินทรย์มีประโยชน์เป็นตัวช่วยให้ดินเสี่ยมสภาพกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง

ประโยชน์ที่จะได้รับเต็มๆ ?

1.ช่วยปรับปรุงบำรุงเพิ่มอินทรีย์วัตถุ ให้ร่วนซุย มีสารอาหารเพิ่มมากขึ้น
2.ช่วยเสริมการสร้างคลอโรฟิลด์ในพืช ทำให้พืชเขียวขึ้น ติดดอก ออกผล
3.ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในดินที่เป็นประโยชน์ต่อพืชคะ
4.ช่วยต้านท้านโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา แบคทีเรีย และไวรัส
5.ช่วยลดเเรงต้านการดูดซึมและปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างของดินและน้ำ ทำให้พืชดูดซึมได้ดีขึ้น
6.ช่วยเพิ่มแป้งและน้ำลายในพืช

7.ช่วยกระตุ้นการทำงานเซลล์พืช ในระบบ เนื้อเยื้อ ราก ท่อลำเลียงอาหารและน้ำ ให้โตต่อเนื่อง
8. ใช้ในการเตรียมดินก่อนปลูก หรือระหว่างเพราะปลูก กับพืชทุกชนิด ทุกช่วงการเติบโต
9.ผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดต้นทุนการผลิตได้ 30-50%

สั่งซื้อวันนี้ 990 บาท แถมส่งฟรี

วิธีการใช้งาน

การบำรุงดิน: ใช้ 3-5 แคปซูล ต่อน้ำ 25 ลิตร  ฉีดพ่นลงพื้นดินบริเวณโคนต้นพืช แปลงนา แปลงผัก เป็นสารปรับปรุงดิน เพิ่มธาตุอาหารให้ดิน

การเพิ่มผลผลิต :ใช้ 1-2 แคปซูล ต่อน้ำ 25 ลิตร ฉีดพ่นพืชทุกชนิด ทุกๆ 10 วัน ช่วยให้พืชสมบูรณ์มากขึ้น

ฉีดพ่นลงพื้นดินบริเวณโคนต้นพืช พื้นดิน แปลงนา แปลงผัก เป็นการปรับปรุงดินเพิ่มสารอาหาร ให้ดิน ทำให้ดินมีชีวิเช่นกลุ่มไส้เดือนดินและ จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์.

รับตัวแทนจำหน่าย และจำหน่ายปลีก-ส่ง